รถไฟฟ้าที่ร่วมรายการ
ORA GOOD CAT (ELECTRIC) เช่ารถเริ่มต้น 969 บาท/วัน
AION Y (ELECTRIC) เช่ารถเริ่มต้น 1,169 บาท/วัน
BYD Dolphin (ELECTRIC) เช่ารถเริ่มต้น 1,169 บาท/วัน
MG ZS (ELECTRIC) เช่ารถเริ่มต้น 1,469 บาท/วัน
MG ES (ELECTRIC) เช่ารถเริ่มต้น 1,469 บาท/วัน
BYD Atto3 (ELECTRIC) เช่ารถเริ่มต้น 1,569 บาท/วัน
Volvo XC40 (ELECTRIC) เช่ารถเริ่มต้น 2,769 บาท/วัน
เงื่อนไข
  • ราคาไม่รวมประกันภัยชั้น 1, ประกันยางรถยนต์, ประกันบุคคล และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • สงวนสิทธิ์การงดให้บริการรับส่งรถนอกสถานที่
  • ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นอื่นได้
ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567
สามารถโทรจอง Call Center 1798