โปรโมชั่น AIS รายละเอียด รถยนต์ที่ร่วมรายการ (Limousine Service Transfer รับ - ส่ง สนามบิน)

Toyota Camry เริ่มต้น 990 บาท/เที่ยว

Toyota Commuter เริ่มต้น 1,190 บาท/เที่ยว

BMW 5 Series เริ่มต้น 2,090 บาท/เที่ยว

VIP Van เริ่มต้น 2,690 บาท/เที่ยว

เงื่อนไข

 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ในกรณีบริการรับ-ส่ง กรุงเทพชั้นนอก จะมีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท และ เขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี,ปทุมธานี และ สมุทรปราการ จะมีค่าบริการเพิ่ม 300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง สามารถยกเลิกก่อน 24 ชั่วโมง จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการยกเลิก
 • หากท่านยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ หรือไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียม
 • รถ Toyota Camry สำหรับลูกค้าไม่เกิน 3 ท่าน พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • รถ Toyota Commuter สำหรับลูกค้าไม่เกิน 8 ท่าน พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 4 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • รถ BMW 5 Series สำหรับลูกค้าไม่เกิน 3 ท่าน พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • รถ VIP Van สำหรับลูกค้าไม่เกิน 5 ท่าน พร้อมสัมภาระขนาดใหญ่ไม่เกิน 4 ใบ (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว)
 • ในการรับจากสนามบิน รถลีมูซีนจะรอลูกค้าอยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องลง หากภายใน 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตน ตามที่นัดหมายไว้ (No-Show)
 • จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า
 • ในการรับจากที่พัก รถลีมูซีนจะรอลูกค้าอยู่สูงสุดเป็นเวลา 45 นาที หลังจากเวลานัดหากท่านต้องการเลื่อนเวลานัดรับจะแจ้งทางเราล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมง หากภายใน 30 นาที คนขับรถไม่สามารถติดต่อ
 • ลูกค้าได้หรือลูกค้าไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยคิดเป็น 100% จากค่าบริการ ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บโดยตรงกับลูกค้า
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นช่วง Black Out Period วันที่ 12 – 16 เม.ย.2567, วันที่ 20-31 ธ.ค.2567

วิธีการรับสิทธิ์ โทร Call Center 1798 (วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00, วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30) หรือ Line @sixtthailand

กด *550*397*3# รับรหัสเพื่อใช้สิทธิ์ รับบริการ Limousine Service Transfer

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567